ROZWIĄZANIA

Probe Poland rozumie i docenia różnorodność. Nie dopasowujemy problemów badawczych do gotowych rozwiązań metodologicznych – tworzymy je indywidualnie. Na etapie projektowania najważniejsza jest elastyczność. W realizacji – dbałość o porządek i wysokie standardy jakości. Wyniki to pewne i trafne wcielanie praktycznych rozwiązań w życie. Badanie to dla nas początek.


AUTORSKIE

POP – Probe Online Platform

POP to stworzona przez nas przestrzeń do badań online. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt badań online. Sprawdziliśmy wiele dostępnych na rynku rozwiązań. Dobrze rozumiemy, co jest potrzebne dla sukcesu tej metodologii, a co stanowi największe wyzwania. Owocem tych doświadczeń i zgromadzonej wiedzy jest POP. Mamy narzędzie do zindywidualizowanych, pogłębionych badań stylów życia i związków z markami (POP Journal) oraz przestrzeń do asynchronicznej dyskusji (POP Assembly). Prowadzimy IDIe i FGIe online.

POP
STEP

STEP

See

Test

Experience

Probe


Lata doświadczenia przekonały nas, jak ważne jest poznanie i osobiste „wczucie się” w temat osób odpowiedzialnych za sukces marki. STEP został stworzony z myślą o markach i firmach, które chcą wejść na nowy rynek, np. zagraniczne na polski, lokalne na krajowy, jednej kategorii na kolejną. Eksploracja jest szeroka, zaprojektowana dla konkretnego tematu. Projekt z jednej strony mierzy potencjał rynkowy, z drugiej pozwala poznać kontekst dla budowania relacji konsument – nowa marka, produkt.

Probe BoardGame

Metoda projekcyjna dostosowana do wieku respondenta (od przedszkolaka po seniora). Pozwala podejrzeć decyzje konsumenckie u źródeł, czyli poznać i zrozumieć emocje. Nasze gry to stymulacja, która bezpośrednio zwiększa zaangażowanie badanych. Nam zaś, na poziomie analizy, pozwala w pełni zrozumieć istotę badanego zagadnienia: produktu, marki, konceptu.

Adventure BoardGame

TRADYCYJNE:

BADANIA JAKOŚCIOWE

IDI

Wywiad „twarzą w twarz” respondenta i moderatora. Pozwala poznać indywidualne potrzeby, motywacje i preferencje, a także typowy dla tematu język. Najlepsze rozwiązanie do tematów trudnych, intymnych i wymagających szczególnego pogłębienia. Optymalne w przypadku trudno dostępnych respondentów. Dla nas nie ma ograniczeń miejsca i czasu – spotykamy się w biurze z prezesami największych firm, na ławce w parku z młodymi matkami i wieczorem w pubie z młodzieżą.

DIADY I TRIADY

Rozmowa moderatora z dwoma (Diada) lub trzema (Triada) respondentami. Kontrolowana dynamika interakcji przy zachowaniu wysokiego poziomu pogłębienia tematu. Dobra metoda dla uchwycenia procesów decyzyjnych, np. Diada z małżonkami; procesu negocjowania i klarowania opinii, postaw, np. konfrontacja przeciwnych argumentacji.

FGI

Moderowane wywiady grupowe to dyskusja kilku osób skoncentrowana na określonym temacie. Pozwala poznać i zrozumieć potrzeby i preferencje konsumentów. Rozmowa w grupie to uchwycenie typowej argumentacji, procesów negocjacji i kształtowania postaw w warunkach społecznych interakcji. Optymalna przestrzeń do pogłębionego poznania opinii, jakościowego testowania konceptów i produktów, kreowania nowych pomysłów. Prowadzimy różnego rodzaju wywiady grupowe, kierując się optymalizacją rozwiązań: mini FGI, Extended FGI, Eksperckie, Kreatywne, Affinity, Clash, Brief FGI.

Badania Jakościowe

WARSZTATY

Dla nas równie ważne, jak samo badanie jest przełożenie wyników na biznes. Warsztaty to zazwyczaj aktywna, grupowa praca nad marketingowym wykorzystaniem wyników badania. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za różne zadania po stronie klienta (marketing, produkcja etc.), agencję reklamową, grafika, kreatywnych respondentów. Każdego, kto swoją pracą wpływa na dobrą implementację strategii. Organizujemy również warsztaty kreatywne, poznawcze (np. połączone z prelekcją lub pokazaniem miejsc i zwyczajów), eksploracyjne. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin.

BADANIA ETNOGRAFICZNE

Wykorzystujemy metody etnografii, by lepiej poznać i zrozumieć konsumenta. Nie chcemy „wyrywać” go z kontekstu społecznego, ale podejrzeć w naturalnym środowisku, także internetowym. Elementy etnografii w badaniach jakościowych to nieograniczone możliwości pogłębienia poznania. Stosujemy obserwację uczestniczącą i wywiad etnograficzny. Chętnie zapraszamy przedstawicieli badanych grup do „współpodglądania”. Chodzimy na zakupy, wspólnie gotujemy i pieczemy, bawimy się na imprezach. Wszystko po to, by zobaczyć, jak naprawdę konsumuje się określone dobra.

BADANIA ILOŚCIOWE:

Pytamy, sprawdzamy i liczymy. Walidacja ilościowa to „twarde dane” dla jakościowych eksploracji. Korzystamy z różnych technik (PAPI,CAPI, CATI, CAWI, badania omnibusowe). Prowadzimy badania U&A, segmentacyjne i cenowe, testy konceptów i produktów. Realizujemy badania mystery shopper.

Badania Ilościowe

Kontakt

dane kontaktowe

Nasza misja

Dobre projekty,
które budują sukces
strategii.