CONTACT

Małgorzata Radziszewska

+48 664 013 070


Jowita Radzińska

+48 507 055 217

Probe Poland Sp. z o. o.

ul. Wiktorska 12/31

02-587 Warsaw


Tax Number 5213671761

REGON 147236964

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000509495

Contact

Contact

Our mission

Good projects
that build the success
of the strategy.