KONTAKT

Małgorzata Radziszewska

664 013 070


Jowita Radzińska

507 055 217

Probe Poland Sp. z o. o.

ul. Wiktorska 12/31

02-587 Warszawa


NIP 5213671761

REGON 147236964

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000509495

Kontakt

dane kontaktowe

Nasza misja

Dobre projekty,
które budują sukces
strategii.